Polish English
Integration&Groove
Warsztaty
Podkarpackie 
spotkania perkusyjne
Integracja
Meeting

 

15233589 1835682493336175 821195988 o

Regulamin warsztatów perkusyjnych

INTEGRATION & GROOVE IV

1. Organizatorem Warsztatów Integration & Groove IV jest Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej.
Warsztaty odb
ędą się w dniach 25 - 27 stycznia 2017 r. w Szkole Muzycznej I stopnia w Błażowej.

Wykładowcy:
* Robert Markiewicz (Organek równie
ż Adam Sztaba, Kayah, Edyta Górniak);
* Agnieszka Trzeszczak (Drum Academy);
* Pawe
ł ‘Mr. Sticky’ Larysz (Animations);
* Mariusz Mocarski (Roland V - drumsSpecialist);
* Przemys
ław Bajer (Drumsetpro School);
* Karol Nabo
żny (SM I st. w Błażowej; Drumsetpro School).

2. Zadaniem Warsztatów jest propagowanie edukacji muzycznej oraz doskonalenie umiejętności artystycznych i wspieranie rozwoju osobistego młodych perkusistów, uczniów szkół muzycznych, pasjonatów sztuki perkusyjnej itp.

3.Warsztaty przeznaczone są dla wszystkich pasjonatów perkusji niezależnie od wieku.

4. Zajęcia odbywają się wg przyjętego harmonogramu, który zostanie przygotowany przez organizatora po rejestracji zgłoszeń na warsztaty. Harmonogram ten zostanie również opublikowany na stronie internetowej organizatora www.szkolamuzyczna.blazowa.net oraz przesłany uczestnikom warsztatów pocztą elektroniczną.

5. Ze względu na charakter i specyfikę prowadzonych zajęć i częstotliwość przerw harmonogram może ulec zmianie. Decyzję podejmuje organizator w porozumieniu z osobami prowadzącymi warsztaty.

6. Uczestnicy warsztatów zobowiązują się do nieodpłatnych prezentacji własnych w trakcie trwania warsztatów.

7. Uczestnicy warsztatów wyrażają zgodę na rejestrację swoich występów i przenoszą nieodpłatnie na rzecz Organizatora prawa do artystycznych wykonań dokonanych podczas Warsztatów, z prawem przenoszenia na osoby trzecie.

8. Przeniesienie praw, o których mowa w pkt. 8 obejmuje następujące pola eksploatacji:

a). utrwalenie za pomocą zapisu obrazu i dźwięku w formie analogowej i cyfrowej;

b). utrwalenie obrazu za pomocą fotografii cyfrowej i analogowej;

c). zwielokrotnienie utrwalonego artystycznego wykonania za pomocą analogowego i cyfrowego zapisu;

d). wprowadzenie do obrotu (we wszystkich możliwych formach) egzemplarzy, na których utrwalono artystyczne wykonanie (w tym do sprzedaży), użyczenia oraz najem egzemplarzy, na których artystyczne wykonanie utrwalono;

e). rozpowszechnianie artystycznego wykonania w każdy inny możliwy sposób, w tym rejestracja i transmisja występów konkursowych w Radiu i Telewizji, drogą naziemną oraz satelitarną;

f). umieszczenie zapisu artystycznych wykonań na stronie internetowej Organizatora;

g). publiczne odtworzenie, wykorzystanie artystycznych wykonań lub dowolnych jego fragmentów w innym dziele, w szczególności w dziele zależnym.

9. Organizatorzy nie ponoszą odpowiedzialności za osoby niepełnoletnie. Placówka (np. szkoła muzyczna) zgłaszająca udział w Warsztatach uczniów niepełnoletnich zobowiązuje się do zapewnienia opiekuna na czas trwania i dojazdu na Warsztaty.

10. Uczestnicy otrzymają specjalne certyfikaty uczestnictwa!

11. Dla uczestników warsztatów perkusyjnych oraz osób nie biorących udziału bezpośrednio w warsztatach organizatorzy przygotowali konkurs gry na werblu solo i zestawie perkusyjnym „PROMARK / EVANS DRUM CONTEST" (patrz regulamin konkursu).

12. Koszt warsztatów (cena obejmuje trzy dni warsztatów - środa, czwartek, piątek):

- grupa młodsza: 200 zł - grupa starsza: 300 zł

Opłata dla uczniów Szkoły Muzycznej I stopnia w Błażowej wynosi 150 zł. Opłata dla uczniów Drumsetpro School wynosi:

- grupa młodsza: 170 zł - grupa starsza: 255 zł

Do grupy młodszej zalicza się uczestnika początkującego, umownie do lat 13 (wykłady w grupie młodszej trwają 45 minut);

Do grupy starszej zalicza się uczestnika średnio zaawansowanego i zaawansowanego, umownie powyżej lat 13 (wykłady w grupie starszej trwają 1 godzinę) *

* jeśli uczestnik ma mniej niż 13 lat a posiada umiejętności średnio zaawansowane i zaawansowane (takiej oceny poziomu umiejętności dokonuje np. nauczyciel prowadzący) powinien uczestniczyć w wykładach dla grupy starszej.

UWAGA: Organizator nie pokrywa kosztów obiadu i nie pokrywa kosztów noclegu dla uczestników warsztatów perkusyjnych.

13. Osoba zainteresowana udziałem w Warsztatach zobowiązana jest wysłać FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY wraz z dowodem wpłaty na adres e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub pocztą tradycyjną na adres:

Szkoła Muzyczna I stopnia w Błażowej Plac Ks. Kowala 3
36-030 B
łażowa

Numer konta, na który należy dokonywać wpłat:

Stow. Orkiestra Dęta w Błażowej - Armii Krajowej 17 A - Błażowa

46 1240 2614 1111 0010 6326 0604

Bank PEKAO SA II O. W RZESZOWIE

 

* w tytule prosimy umieścić dopisek: INTEGRATION&GROOVE IV - wpłata lub Promark - Evans Drum Contest - wpłata (jeśli uczestnik bierze udział tylko w konkursie)
* wpłata za warsztaty w razie rezygnacji (z różnych powodów) nie podlega zwrotowi!!!

TERMIN SKŁADANIA FORMULARZY - 20.01.2017 r.

Dostarczenie podpisanego FORMULARZA ZGŁOSZENIOWEGO (pocztą elektroniczną lub osobiście w sekretariacie szkoły) jest równoznaczne z akceptacją postanowień niniejszego Regulaminu.

Kontakt telefoniczny: 791 290 697 lub 17 229 70 63 Imprezę mocno wspiera:

Roland Polska, Drumsetpro School – największa w Polsce szkoła perkusyjna, Promark, Evans, magazyn Perkusista; 

 

FORMULARZ ZGŁOSZENIOWY 

 

SZCZEGÓŁOWE INFORMACJE NA TEMAT KONKURSU: PROMARK - EVANS DRUM CONTEST

znajdują się na stronie:  

www.szkolamuzyczna.blazowa.net